Technologia Tłumacz
PL GB DE IT Gmina Bestwina Gmina Czechowice-Dziedzice Gmina Jasienica Gmina Jaworze Gmina Kozy Gmina Por?bka Gmina Wilamowice Gmina Wilkowice Gmina Buczkowice
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nowa Strona LGD arrow PROW 2007-2013
PROW 2007-2013
20.02.2009.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ( PROW 2007-2013) jest dokumentem określającym działania, jakie będą realizowane w okresie najbliższych siedmiu lat, służących zdynamizowaniu procesu modernizacji polskiego rolnictwa i szybszemu rozwojowi obszarów wiejskich. Działania Programu będą realizowane w ramach czterech osi:

  • Oś 1 (gospodarcza); poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
  • Oś 2 (środowiskowa); poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
  • Oś 3 (społeczna); jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
  • Oś 4 LEADER

Większość przewidzianych w Programie działań jest kontynuacją instrumentów wdrażanych w latach 2004-2006 w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”  (SPO). Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

PROW 2007-2013 został przyjęty w dniu 2 lipca 2007 roku na posiedzeniu Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich komisji Europejskiej. Równolegle z negocjacjami PROW opracowywano projekty szczegółowych rozporządzeń wdrożeniowych w oparciu o przyjętą w marcu br. Ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Opublikowano cztery rozporządzenia dla działań, które zostały już uruchomione. Na końcowym etapie są prace dla kolejnych czterech działań.

W oparciu o Krajowy Plan Strategiczny oraz na podstawie przeprowadzonych szerokich konsultacji z innymi resortami, partnerami społecznymi i gospodarczymi, związkami zawodowymi oraz organizacjami pozarządowymi, z katalogu zapisanego w rozporządzeniu (WE) 1698/2005 dokonano wyboru działań w ramach czterech Osi, które będą realizowane w latach 2007-2013.

Schemat obszaru tematycznego, który wdrażają LGD 

 
PROJEKT WSPÓŁPRACY
PROJEKT WSPÓŁPRACY