Baza NGO, stworzona przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, skupia organizacje pozarządowe z obszaru LGD (gminy: Jaworze, Jasienica, Bestwina. Wilamowice, Kozy, Wilkowice, Porąbka, sołectwa Czechowic-Dziedzic). Pomysł na uruchomienie bazy zrodził się w wyniku kilkuletniej współpracy LGD z organizacjami (m. in. organizowane cyklicznie spotkania dla przedstawicieli 220 NGO, które co roku są okazją do wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń i omówienia tematów istotnych z punktu widzenia skutecznego funkcjonowania NGO, a także organizowany co roku konkursu „LEADER – razem możemy więcej” na najciekawszą inicjatywę aktywizującą i integrującą mieszkańców oraz realizacja z organizacjami zwycięskich inicjatyw).

Celem bazy NGO jest zwiększenie rozpoznawalności naszych organizacji, promowanie ich działań oraz umożliwienie wzajemnego kontaktu – pomiędzy samymi NGO oraz pomiędzy NGO a mieszkańcami i instytucjami.

Wybierz Gminę:

CZECHOWICE-DZIEDZICE WILAMOWICE PORABKA KOZY WILKOWICE JAWORZE