"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Konferencja
19.12.2016.

 

Konferencja inaugurująca – Nowe możliwości Ziemi Bielskiej – relacja

 

W dniu 06 września LGD Ziemia Bielska inaugurowała wdrażanie nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Uroczysta inauguracja odbyła się podczas konferencji pt. Nowe możliwości Ziemi Bielskiej organizowanej w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Niepodległości 42.


Na konferencji byli obecni przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, sektora gospodarczego, wnioskodawcy, którzy w poprzednim okresie programowania współpracowali z LGD Ziemia Bielska, osoby prywatne i przedstawiciele mediów z regonu. W sumie na konferencję zaproszono ponad 350 osób. Podczas konferencji wręczono uczestnikom najnowszą publikację pt. Nowe możliwości Ziemi Bielskiej – Poradnik Wnioskodawcy.
Konferencję inaugurującą otworzył Pan Burmistrz Czechowic-Dziedzic Pan Marian Błachut, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Dalsza część spotkania była podzielona na trzy panele, w pierwszym panelu Pani Katarzyna Kacorzyk oraz Pan Witold Magryś zaprosili uczestników do premierowego obejrzenia filmu pn. Nowe możliwości Ziemi Bielskiej. Film, w atrakcyjnej formie graficznej, jest streszczeniem najważniejszych informacji dotyczących pozyskania wsparcia za pośrednictwem LGD Ziemia Bielska. Po emisji filmu prowadzący szczegółowo przedstawili informację na temat możliwości pozyskania dotacji oferowanych przez Lokalną Grupę Działania. Pierwszy panel zwieńczyła emisja filmu Infografika, podsumowującego osiągnięcia LGD z poprzedniego okresu programowania. W drugim panelu jako pierwszy glos zabrał p. dr Krzysztof Wrana z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który w swoim wystąpieniu przedstawił potencjał dla rozwoju turystyki i przedsiębiorczości na obszarze Ziemi Bielskiej. W tym samym panelu wystąpił także Wójt Gminy Jaworze – Pan Jarosław Ostałkiewicz, który zaprezentował swoją gminę jako dobry przykład wykorzystania istniejących walorów turystycznych. Panel zamknęła prezentacja p. Jarosława Kuby – reprezentującego LGD Krzemienny Krąg, w której przedstawiono drogę od pomysłu do biznesu na przykładzie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego.


Trzeci panel konferencji stanowił bardzo dobrą okazję do zadawania pytań – LGD Ziemia Bielska zorganizowała bowiem panel dyskusyjny z udziałem ekspertów i praktyków. Moderatorem panelu był p. Witold Magryś a na jego pytania oraz pytania uczestników konferencji odpowiadali Bartosz Góra – Kierownik Referatu wdrażania PROW z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Grzegorz Wąsik – Przewodniczący Rady LGD Ziemia Bielska oraz w pozostali prelegenci. Po zakończeniu części merytorycznej LGD Ziemia Bielska zaprosiła wszystkich na uroczysty poczęstunek.

 

Galeria zdjęć znajduje się tutaj.