"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Kryteria oceny
27.06.2016.

 

Aktualne kryteria wraz z procedurą ich ustalania i zmiany, obowiązujące od 24.10.2017r. są do pobrania tutaj: 

Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru operacji.

Procedura ustalania i zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych 

 

 Kryteria wyboru operacji obowiązujące do 24.10.2017 znajdują się tutaj.

 

 

Karta oceny według kryteriów wyboru operacji -  wersja - luty 2017.   

Karta oceny według kryteriów wyboru operacji - wersja obowiązująca w naborach 13-26.10.2016 r.