"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Harmonogram
27.06.2016.

 

 

Aktualny harmonogram naborów, obowiązujący od 18.11.2021r.

 


Harmonogram naborów, obowiązujący od 14.09.2020 r. do 18.11.2021 r. 

Harmonogram naborów, obowiązujący od 28.08.2020 r. do 14.09.2020r.  

Harmonogram naborów, obowiązujący od 14.04.2020 r. do 28.08.2020r. 

Harmonogram naborów, obowiązujący od 12.12.2019 do 14.04.2020r. 

Harmonogram naborów, obowiązujący od 12.07.2019 r. do 12.12.2019r. 

Harmonogram naborów, obowiązujący od 06.03.2019 r. do 12.07.2019r. 

Harmonogram naborów, obowiązujący od 08.11.2018 do 06.03.2019r.

Harmonogram naborów, obowiązujący od 21.06. 2018 r. do 08.11.2018 r.

Harmonogram naborów, obowiązujący od 23.02.2018 r. do 21.06.2018 r. do pobrania tutaj  

Harmonogram naborów (28 listopada 2017 r. - 22.02.2018 r.) do pobrania tutaj.

Harmonogram obowiązujący w okresie październik- listopad 2017 r. do pobrania tutaj .

Harmonogram obowiązujący w okresie styczeń-październik 2017 r. do pobrania tutaj .

Poprzednia wersja harmonogramu naboru do pobrania tutaj.