"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Wzory wniosków i instrukcje
27.06.2016.

 

Wzory dokumentów aplikacyjnych

 

Instrukcje, wzory wniosków o przyznanie pomocy oraz wzory umowy o przyznanie pomocy znajdują się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.