"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Strategia do pobrania
27.06.2016.
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska na lata 2016-2023 jest dokumentem bazowym w procesie ubiegania się o przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia. Zgodność operacji z celami Strategii jest kluczowym wymogiem stawianym naszym Wnioskodawcom.
  
Poprzednie wersje dokumentu: