"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Dokumenty LGD
27.06.2016.

 

 

Aktualne dokumenty 

 

Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (.pdf)

 

 

Deklaracja członkowska (.doc) (.pdf)

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia (.pdf)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady (.pdf)

Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady (.pdf)

 

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

Załącznik nr 6 do Umowy - Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD 

Załącznik nr 7 do Umowy - Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD 

 

Aneks nr 18 do umo wy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 03.03.2022 r.

 Aneks nr 17 do uowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 21.10.2021 r.

Aneks nr 16 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 28.08.2020 r.

Aneks nr 15 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 08.07.2020 r.

Aneks nr 14 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 24.04.2020 r.

Aneks nr 13 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z dnia 13.12.2019 r.

Aneks nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  16.07.2019 r.

Aneks nr 11 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  19.02.2019 r.

 

Aneks nr 10 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  14.01.2019 r.

 

Aneks nr 9 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  08.11.2018 r.

 

Aneks nr 8 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia  12.04.2018 r.

 

Aneks nr 7 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 29.11.2017 r.

 

Aneks nr 6 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 17.11.2017 r. 
 

Aneks nr 5 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 22.08.2017 r.

 

Aneks nr 4 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 07.06.2017 r.

 

Aneks nr 3 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 06.02.2017 r.

 

Aneks nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 28.09.2016 r. 

 

Aneks nr 1 do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 z dnia 28.07.2016 r.

 

 

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD Ziemia Bielska - aktualne

Zasady doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD Ziemia Bielska - obowiązujące w naborach 13-26.2016 r.

 

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji (aktualizacja październik 2017 r.) 

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na na 2018 r. obowiązujący w okresie listopad 2017 r. - marzec 2018 r. 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. - obowiązujący w okresie kwiecień 2018 r. - grudzień 2018 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2018 r. - obowiązujący od grudnia 2018 r. 

 

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. - obowiązujący w okresie listopad 2018 - marzec 2019 r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. - obowiązujący w okresie marzec 2019 - czerwiec 2019 r. 
Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019 r. obowiązujący od czerwiec 2019 r. 
 
 
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020 r.
   
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020 r. obowiązujący od  listopada 2020r.     

 

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r.
Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2021 r.  - wersja aktualna
 

 

 

 

Dokumenty archiwalne

 

Regulamin Rady Stowarzyszenia (poprzednia wersja) (.zip)