"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Kontakt
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
ul. T. Regera 81
43-382 Bielsko-Biała
Tel: 33 8 18 34 11
NIP: 547 208 92 34, REGON: 240911543, KRS:  0000305315

       
Godziny pracy biura
(z wyjątkiem dni wolnych od pracy lub sytuacji wyjątkowych)
 
pn - śr: od 7.30 do 15:30
czw: od 7.30 do 17:00
pt: od 7.30 do 14:00
           
Zespół Biura LGD Ziemia Bielska

Dyrektor biura:

Katarzyna Kacorzyk

mail: dyrektor@ziemiabielska.pl 

tel. 607 636 698 

 
Specjalista ds. projektów i doradztwa
Marcin Chrobak
tel. 886 598 355 
 
Specjalista ds. animacji lokalnej, promocji i współpracy 
Joanna Kasperek
tel. 607 636 691

 
Specjalista ds. administracji i konkursów
Michał Płonka
tel. 607 636 691