"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Zakończone nabory
27.06.2016.

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2020

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2020

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P9. USŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE  

 

Ogłoszenie o naborze nr 8/2020

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P9. USŁUGI DLA SPOŁECZNOŚCI – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE  

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2020

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P7. OSTAŃCE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – DZIEDZICTWO MATERIALNE

 

Ogłoszenie o naborze nr 10/2020

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P8. OSTAŃCE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE

 

Ogłoszenie o naborze nr 11/2020

Rozwój niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej -  P4. INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I USŁUG CZASU WOLNEGO

 


 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2020

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2020

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2020

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2020

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P9. Usługi dla społeczności - działalności gospodarcze

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2020 (po zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej)

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P8. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo niematerialne 

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2019/G

Wzmocnienie kapitału społecznego -  P10. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – INTEGRACJA, KOMPETENCJE, KAPITAŁ SPOŁECZNY w ramach projektu grantowego Budowanie potencjału NGO`s

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2019/G

Wzmocnienie kapitału społecznego -  P10. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – INTEGRACJA, KOMPETENCJE, KAPITAŁ SPOŁECZNY w ramach projektu grantowego Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej 

 

 Ogłoszenie o naborze nr 8/2019

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

  

Ogłoszenie o naborze nr 9/2019

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

  

Ogłoszenie o naborze nr 10/2019

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P10. Razem możemy więcej – integracja, kompetencje, kapitał społeczny

 


Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2019/G

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych -  P8. OSTAŃCE DZIEDZICTWA LOKALNEGO – DZIEDZICTWO NIEMATERIALNE w ramach projektu grantowego Promowana Ziemia Bielska  

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2019

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - P7. Ostańce dziedzictwa lokalnego - dziedzictwo materialne

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2019

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P10. Razem możemy więcej – integracja, kompetencje, kapitał społeczny

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2019 (po zgłoszonym zamiarze realizacji operacji własnej)

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P10. Razem możemy więcej – integracja, kompetencje, kapitał społeczny

 

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2019

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - P4. Infrastruktura turystyczna i usług czasu wolnego

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2019

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych - P5. Sieci współpracy gospodarczej 

 

 Ogłoszenie o naborze nr 14/2018

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 15/2018

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 16/2018

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 


Ogłoszenie o naborze nr 17/2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - P7. Ostańce dziedzictwa lokalnego - dziedzictwo materialne

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 18/2018

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych - P5. Sieci współpracy gospodarczej

 

  

 

Ogłoszenie o naborze nr 19/2018

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P10. Razem możemy więcej – integracja, kompetencje, kapitał społeczny

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2018/G

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P6. LOKALNY EKOROZWÓJ w ramach projektu grantowego EKO-ROZWÓJ Ziemi Bielskiej 

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 11/2018

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych - P5. Sieci współpracy gospodarczej

 

Ogłoszenie o naborze nr 12/2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P8. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo niematerialne


Ogłoszenie o naborze nr 13/2018

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P6. Lokalny eko-rozwój

 

 

 Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 


Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 


Ogłoszenie o naborze nr 4/2018

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 


Ogłoszenie o naborze nr 5/2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - P7. Ostańce dziedzictwa lokalnego - dziedzictwo materialne


 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2018

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P8. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo niematerialne


 Ogłoszenie o naborze nr 7/2018

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych - P5. Sieci współpracy gospodarczejOgłoszenie o naborze nr 8/2018

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P10. Razem możemy więcej – integracja, kompetencje, kapitał społecznyOgłoszenie o naborze nr 9/2018

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P11. Młodzież ogniwem wspólnotyOgłoszenie o naborze nr 10/2018

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P6. Lokalny eko-rozwój

 


 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/2018/G

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2018

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych-  P5. Sieci współpracy gospodarczej


 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2017

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P9. Usługi dla społeczności - działalności gospodarcze

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

Ogłoszenie o naborze nr 8/2017

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P9. Usługi dla społeczności - działalności gospodarcze

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - P7. Ostańce dziedzictwa lokalnego - dziedzictwo materialne

 

Ogłoszenie o naborze nr 10/2017

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P8. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo niematerialne

 

Ogłoszenie o naborze nr 11/2017

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P10. Razem możemy więcej – integracja, kompetencje, kapitał społeczny

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 12/2017 

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P11. Młodzież ogniwem wspólnoty

 

Ogłoszenie o naborze nr 13/2017

 

Wzmacnianie kapitału społecznego -  P6. Lokalny eko-rozwój

  

Ogłoszenie o naborze nr 14/2017

Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych - P5. Sieci współpracy gospodarczej

 


 

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 1/2016

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2016

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2016

Podejmowanie działalności gospodarczej -  P9. Usługi dla społeczności - działalności gospodarcze 

 

Ogłoszenie o naborze nr 5/2016

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P1. Przedsiębiorczość przyszłością - oferta usług turystycznych oraz usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 6/2016

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P2. Przedsiębiorczość przyszłością - produkty i usługi lokalne

 

Ogłoszenie o naborze nr 7/2016

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P3. Przedsiębiorczość przyszłością - innowacyjna gospodarka

 

Ogłoszenie o naborze nr 8/2016

Rozwijanie działalności gospodarczej -  P9. Usługi dla społeczności - działalności gospodarcze

 

Ogłoszenie o naborze nr 9/2016

Budowa lub przebudowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej -  P4. Infrastruktura turystyczna i usług czasu wolnego

 

Ogłoszenie o naborze nr 10/2016

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P7. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo materialne

 

Ogłoszenie o naborze nr 11/2016

Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  P8. Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo niematerialne