"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Co robimy
10.11.2016.
 

  wrzesień 2021 - wrzesień 2022 r.

Projekt współpracy - EduPark  

    czerwiec 2020 r. - styczeń 2022 r.

Projekt grantowy: Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej

  

styczeń 2021 r. - czerwiec 2022 r.

Projekt: Dwa regiony, wspólne dziedzictwo 

   lipiec 2020 r. - grudzień 2022 r.

Projekt grantowy: Budowanie potencjału NGOs

   listopad 2019 r. - lipiec 2021 r.

Projekt grantowy: Promowana Ziemia Bielska

   

 październik 2019 r. - marzec 2021 r.

Operacja własna: PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD Ziemia Bielska  

   

 

 

 

wrzesień 2019 r. - październik 2020 r.

Projekt współpracy: Stacja Regeneracja

 

 lipiec 2019 r. - czerwiec 2021 r.

Projekt współpracy: From traditional skills to nowadays sustainable rural tourism products / Od tradycyjnych umiejętności do  współczesnych zrównoważonych produktów w obszarze turystyki wiejskiej.

 

  maj 2019 r. - marzec 2020

Projekt grantowy: EKO-ROZWÓJ Ziemi Bielskiej 

 

 sierpień 2017 r. - luty 2019 r.

Operacja własna: Marka lokalna - koncepcja, wizualizacja i badanie rynku

    lipiec 2018 - maj 2019

Projekt grantowy Aktywni międzypokoleniowi – organizacja 13 wydarzeń aktywizujących młodzież w działania międzypokoleniowe

   

25.06-27.06.2017 r. 

Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi

 

31.01-02.02.2017 r. 

Szkolenie dla Wnioskodawców przed naborami wniosków w 2017 r.

 

21-23.09.2016 r. 

Szkolenie dla Wnioskodawców z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej

 

 

06.09.2016 r.

Konferencja inauguracyjna "Nowe możliwości Ziemi Bielskiej" 

 

03.09.2016 r.

Stoisko promocyjne - Jaworzański Wrzesień

 

09-19.08.2016 r.

Spotkania informacyjne w gminach