"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Procedury
27.06.2016.

 

 

  • Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków (obowiązujące od 30.07.2021 r.)
 

 
 

 
 

 

  •  Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (obowiązująca od 12.07.2019 r. do 4.08.2021 dl) (.pdf) dla projektów grantowych Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej i Budowanie Potencjału NGOs

 

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 1 do Procedury – wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności w PROW na lata 2014-2020 (.pdf)

Załącznik nr 4 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności z LSR (.pdf)

Załącznik nr 5 do Procedury – Karta weryfikacji według kryteriów wyboru (.pdf)    

Załącznik nr 6 do Procedury – wzór umowy o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 7 do Procedury – wzór wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania (.doc)

Załącznik nr 8 do Procedury – wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf)

 

 
  • Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (obowiązująca od 5.08.2021 dl) (.pdf) 

 

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 1 do Procedury – wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności w PROW na lata 2014-2020 (.pdf)

Załącznik nr 4 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności z LSR (.pdf)

Załącznik nr 5 do Procedury – Karta weryfikacji według kryteriów wyboru (.pdf)    

Załącznik nr 6 do Procedury – wzór umowy o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 7 do Procedury – wzór wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania (.doc)

Załącznik nr 8 do Procedury – wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf)

 

  • Procedury dotyczące operacji własnych - obowiązujące od 05.08.2021

 

 

Procedura w zakresie realizacji operacji własnych LGD (.pdf) 

 

Załącznik nr 1 do Procedury - karta weryfikacji beneficjenta (.pdf)