"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Protoko³y
27.06.2016.
 

 

Protoko³y z posiedzeń Rady LGD Ziemia Bielska 

 

 

  

Protokó³ z II posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 10.11.2016r. 

 

  

 

Protokó³ z III posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.11.2016r.

 

 

 

Protokó³ z IV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.11.2016r.

 

 

 

Protokó³ z V posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.11.2016r. 

 

Protokó³ z V posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.11.2016r.  - korekta z dn. 29.12.2016 r.  

 

 

 

Protokó³ z VI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 21.11.2016r.  

 

 

 

Protokó³ z VII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 22.11.2016r.  

 

 

 

Protokó³ z VIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.11.2016r.   

 

 

 

Protokó³ z IX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.11.2016r.  

 

 

 

Protokó³ z X posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.11.2016r.   

 

 

 

Protokó³ z XI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 01.12.2016r.   

 

 

 

Protokó³ z XII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 05.12.2016r.   

 

 

Protokó³ z XIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 09.12.2016r.

 

 

Protokó³ z XIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 29.12.2016r.

 

 

Protokó³ z XV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 27.02.2017r.

 

 

Protokó³ z XVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 24.03.2017r.

 

 

Protokó³ z XVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 24.03.2017r.

 

 

Protokó³ z XVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 24.03.2017r.

 

 

Protokó³ z XIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 24.03.2017r.

 

 

Protokó³ z XX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.03.2017r.

 

 

Protokó³ z XXI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.03.2017r.

 

 

Protokó³ z XXII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 04.04.2017r.

 

 

Protokó³ z XXIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 06.04.2017r.

 

 

Protokó³ z XXIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 10.04.2017r.

 

 

Protokó³ z XXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 10.04.2017r.

 

 

Protokó³ z XXVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 10.04.2017r.

 

 

 

Protokó³ z XXVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 21.04.2017r.   

 

 

Protokó³ z XXVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 25.04.2017r.

 

 

Protokó³ z XXIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.05.2017r.

 

 

Protokó³ z XXX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 06.06.2017r.

 

 

 

Protokó³ z XXXI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 12.07.2017r.

 

 

Protokó³ z XXXII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 27.07.2017r.

 

 

Protokó³ z XXXIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 16.08.2017r.

  
  Protokó³ z XXXIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 11.09.2017r.

 

 

Protokó³ z XXXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 03.10.2017r.

 

 

Protokó³ z XXXVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 30.10.2017

 

 

Protokó³ z XXXVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 23.01.2018

 

  

 

 

Protokó³ z XXXVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 15.02.2018 

(data publikacji - 22.02.2018 r.) 

 

 

Protokó³ z XXXIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 29.03.2018 

(data publikacji - 05.04.2018 r.) 

 

 

 Protokó³ z XL posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 03.04.2018

(data publikacji - 09.04.2018 r.)

 

 

 

Protokó³ z XLI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 19.04.2018

(data publikacji - 26.04.2018 r.) 

  

 

 Protokó³ z XLII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 24.04.2018

(data publikacji - 26.04.2018 r.)

 

 

Protokó³ z XLIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska  z dnia 26.04.2018

(data publikacji - 30.04.2018 r.)

  
 

 Protokó³ z XLIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 07.05.2018

(data publikacji - 14.05.2018 r.) 

 

 

 Protokó³ z XLV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.05.2018

(data publikacji - 04.06.2018 r.) 

  
 

 

Protokó³ z XLVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 11.06.2018

 

(data publikacji - 18.06.2018 r.)
  
  Protokó³ z XLVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 11.06.2018

(data publikacji - 18.06.2018 r.)  

  
 

 Protokó³ z XLVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 21.06.2018

(data publikacji - 26.06.2018 r.)  

 

Protokó³ z XLIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 21.06.2018

(data publikacji - 26.06.2018 r.)  

 

Protokó³ z L posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 02.07.2018 r.

(data publikacji - 09.07.2018 r.) 

 

 

Protokó³ z LI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 05.11.2018 r.

(data publikacji - 12.11.2018 r.) 

 

 

Protokó³ z LII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 05.11.2018 r.

(data publikacji - 12.11.2018 r.)  
 

Protokó³ z LIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 26.11.2018 r.

(data publikacji - 03.12.2018 r.)
 

 

Protokó³ z LIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 07.12.2018 r.

(data publikacji - 14.12.2018 r.)
 

 

Protokó³ z LV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 07.12.2018 r.

(data publikacji - 14.12.2018 r.) 

 

 

  
 

Protokó³ z LVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 14.12.2018 r.

(data publikacji - 19.12.2018 r.)

   

Protokó³ z LVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 18.01.2019 r.

(data publikacji - 25.01.2019 r.) 

 

Protokó³ z LVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 08.02.2019 r.

(data publikacji - 15.02.2019 r.) 

 

Protokó³ z LIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 29.04.2019 r.

(data publikacji - 06.05.2019 r.) 

 

Protokó³ z LX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 08.05.2019 r.

(data publikacji - 10.05.2019 r.) 

 

 Protokó³ z LXI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 20.05.2019 r.

 (data publikacji - 27.05.2019 r.) 

 

 Protokó³ z LXII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 22.05.2019 r.

(data publikacji - 29.05.2019 r.) 

 Protokó³ z LXIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 28.05.2019 r.

(data publikacji - 04.06.2019 r.) 

 

 Protokó³ z LXIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 17.06.2019 r.

 (data publikacji - 24.06.2019 r.)Protokó³ z LXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 01.08.2019 r.

(data publikacji - 08.08.2019 r.) 

 

Protokó³ z LXVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 27.08.2019 r.

(data publikacji - 02.09.2019 r.) 

 

 Protokó³ z LXVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 26.09.2019 r.

(data publikacji - 03.10.2019 r.)  

 

Protokó³ z LXVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 18.10.2019 r.

(data publikacji - 25.10.2019 r.)  

 

 Protokó³ z LXIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 22.10.2019 r.

(data publikacji - 29.10.2019 r.)   

 

 Protokó³ z LXX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 07.11.2019 r.

(data publikacji - 13.11.2019 r.) 

 

 Protokó³ z LXXI posiedzena Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 14.11.2019 r.

(data publikacji - 21.11.2019 r.)

 

Protokó³ z LXXII posiedzena Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 16.12.2019 r.

(data publikacji - 19.12.2019 r.) 

 

 Protokó³ z LXXIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 05.02.2020 r.

(data publikacji - 12.02.2020 r.) 

 

 Protokó³ z LXXIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 09.03.2020 r.

(data publikacji - 13.03.2020 r.) 

   Protokó³ z LXXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 12.03.2020 r.

(data publikacji - 13.03.2020 r.) 

 

 Protokó³ z LXXVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 30.10.2020 r.

(data publikacji -  04.11.2020 r.)

 

 Protokó³ z LXXVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 04.11.2020 r.

(data publikacji -  09.11.2020 r.)

 

 Protokó³ z LXXVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 16.11.2020 r.

(data publikacji -  18.12.2020 r.) 

 

 Protokó³ z LXXIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 18.11.2020 r.

(data publikacji -  18.12.2020 r.) 

   Protokó³ z LXXX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 20.11.2020 r.

 (data publikacji -  18.12.2020 r.) 

 

Protokó³ z LXXXI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 23.11.2020 r.

(data publikacji -  18.12.2020 r.) 

   Protokó³ z LXXXII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 25.11.2020 r.

(data publikacji -  18.12.2020 r.) 

 

 Protokó³ z LXXXIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 27.11.2020 r.

(data publikacji - 18.12.2020 r.)

 

 Protokó³ z LXXXIV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 30.12.2020 r.

(data publikacji - 06.01.2020 r. 

  Protokó³ z LXXXV posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 05.01.2022 r.

(data publikacji - 12.01.2022 r. 

  Protokó³ z LXXXVI posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 05.01.2022 r.

(data publikacji - 12.01.2022 r. 

  Protokó³ z LXXXVII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 25.01.2022 r.

(data publikacji - 01.02.2022 r. 

  Protokó³ z LXXXVIII posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 27.01.2022 r.

(data publikacji - 03.02.2022 r. 

 

Protokó³ z LXXXIX posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 31.01.2022 r.

(data publikacji - 03.02.2022 r. 

 

Protokó³ z XC posiedzenia Rady LGD Ziemia Bielska z dnia 25.02.2022 r.

(data publikacji - 04.03.2022 r.