"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Spotkania
19.12.2016.

Spotkania informacyjne – relacja


W dniach od 09 do 19 sierpnia LGD Ziemia Bielska zorganizowała cykl spotkań informacyjnych w każdej z gmin objętych Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Spotkania odbyły się w Kozach (09.08.16 r.), Jasienicy i Jaworzu (10.08.16 r.), Bestwinie i Ligocie (11. 08.16 r.) Mesznej i Buczkowicach (12. 08.16 r.), Porąbce (18. 08.16 r.) oraz Wilamowicach (19. 08.16 r.).


Podczas spotkań uczestnicy dowiedzieli się czym jest Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, jakie cele i przedsięwzięcia zawiera oraz kto może skorzystać z wsparcia w jej ramach. Przedstawiciele LGD przekazali informację na temat preferowanych typów operacji, sposobie oceny wniosku oraz o najbliższych planowanych działaniach. Pracownicy biura przekazali uczestnikom najnowsze ulotki informacyjne pt. „Nowe możliwości Ziemi Bielskiej – Siegnij po pieniądze o zmień nasz region”.


Spotkania cieszyły się dużą popularnością, w sumie wzięło w nich udział ponad 180 osób.

 

Galeria zdjęć z wydarzeń znajduje się tutaj