"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Poprzednie wersje procedur
10.02.2017.

 

  • Procedury dotyczące operacji własnych - obowiązujące od 24.10.2017 do 04.08.2021

 

 

Procedura w zakresie realizacji operacji własnych LGD (.pdf) 

 

Załącznik nr 1 do Procedury - karta weryfikacji beneficjenta (.pdf) 

 

  • Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków (obowiązujące od 28.02.2020 r. do 30.07.2021)
 

 
 

  • Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków (obowiązujące od 06.11.2019 r. do 28.02.2020 r.)

 

 

 
 

Załącznik nr 6 do Procedury - Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa (.pdf)  

 

  • Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków (obowiązujące od 13.12.2019 r. do 10.05.2020 r.)

 

 Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (.pdf)

 

 
 

 
  • Procedury przeprowadzania naboru i wyboru wniosków (obowiązujące od 14.01.2019 r. do 13.12.2019 r.)
 

 
 


 

  • Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych 
(obowiązująca od 07.03.2019 r. do 12.07.2019 r., w tym w naborze w ramach PG EKO-Rozwój Ziemi Bielskiej i PG Promowana Ziemia Bielska) (.pdf)

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 1 do Procedury – wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności w PROW na lata 2014-2020 (.pdf)

Załącznik nr 4 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności z LSR (.pdf)

Załącznik nr 5 do Procedury – Karta weryfikacji według kryteriów wyboru (.pdf)    

Załącznik nr 6 do Procedury – wzór umowy o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 7 do Procedury – wzór wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania (.doc)

Załącznik nr 8 do Procedury – wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf)


 

Procedury dotyczące operacji własnych - obowiązujące od 24.10.2017 do 12.07.2019 r.

 Procedura w zakresie realizacji operacji własnych LGD (.pdf) 

 

Załącznik nr 1 do Procedury - karta weryfikacji beneficjenta (.pdf) 

 
 
 
Procedura opiniowania pod kątem zgodności z celami LSR wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020 - obowiązująca  do 12.07.2019 r.

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (obowiązująca od 08.11.2018 r. 06.03.2019r. w tym w ramach projektu grantowego EKO-Rozwój Ziemi Bielskiej ).(.pdf)

 

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 1 do Procedury – wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności w PROW na lata 2014-2020 (.pdf)

Załącznik nr 4 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności z LSR (.pdf)

Załącznik nr 5 do Procedury – Karta weryfikacji według kryteriów wyboru (.pdf)    

Załącznik nr 6 do Procedury – wzór umowy o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 7 do Procedury – wzór wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania (.doc)

Załącznik nr 8 do Procedury – wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf)

 

 

Procedury dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD obowiązujące do 14.01.2019 r.

  
 

Załącznik nr 6 do Procedury - Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa (.pdf)  

 

 Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (obowiązująca 08.12.2017 r. - 08.11.2018r. w tym w naborze Aktywni Międzypokoleniowi)

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych

Załącznik nr 1 do Procedury – wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności w PROW na lata 2014-2020 (.pdf)

Załącznik nr 4 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności z LSR (.pdf)

Załącznik nr 5 do Procedury – Karta weryfikacji według kryteriów wyboru (.pdf)    

Załącznik nr 6 do Procedury – wzór umowy o powierzenie grantu (.pdf)

Załącznik nr 7 do Procedury – wzór wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania (.doc)

Załącznik nr 8 do Procedury – wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf) 

 

 


Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych obowiązujące do 08.12.2017 r.

 

Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych (.pdf)

 

Załącznik nr 1 do Procedury – wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

 

Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)

 

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności w PROW na lata 2014-2020 (.pdf)

 

Załącznik nr 4 do Procedury – Karta weryfikacji zgodności z LSR (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do Procedury – Karta weryfikacji według kryteriów wyboru (.pdf)   

 

Załącznik nr 6 do Procedury – wzór umowy o powierzenie grantu (.pdf)

 

Załącznik nr 7 do Procedury – wzór wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji przez grantobiorcę zadania (.doc)

 

Załącznik nr 8 do Procedury – wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową (.pdf)

  Procedury dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD obowiązujące do listopada 2017

 

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (.pdf)

 

Załącznik nr 1 do Procedury - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf)  

 

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta Zgodności Operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020 (.pdf)

 

Załącznik nr 4 do Procedury - Karta oceny zgodności operacji z LSR (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do Procedury - Karta oceny operacji według kryteriów wyboru (.pdf)

 

Załącznik nr 6 do Procedury - Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa (.pdf)   


Procedury naboru wniosków (obowiązujące w naborach w dniach 13-26.10.2016.)

 

Procedura w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD (.pdf)

 

Załącznik nr 1 do Procedury - Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, Załącznik nr 2 do Procedury – Karta weryfikacji wstępnej wniosku (.pdf) 

 

Załącznik nr 3 do Procedury – Karta Zgodności Operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich Na Lata 2014-2020 (.pdf)

 

Załącznik nr 4 do Procedury - Karta oceny zgodności operacji z LSR (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do Procedury - Karta oceny operacji według kryteriów wyboru (.pdf)

 

Załącznik nr 6 do Procedury - Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa (.pdf) 
   


 

Procedura w zakresie realizacji operacji własnych LGD obowiązująca do 24.10.2017

 

Procedura w zakresie realizacji operacji własnych LGD (.pdf) 

Załącznik nr 1 do Procedury - karta weryfikacji beneficjenta (.pdf)