"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Szkolenia dla Wnioskodawców
23.02.2017.
 
Szkolenia z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej
 
W dniach od 31 stycznia do 02 lutego LGD Ziemia Bielska zorganizowała szkolenia dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Szkolenia prowadziła Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020.
 
Pierwszego dnia LGD zaprosiła zainteresowanych wnioskodawców z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, drugiego – z zakresu rozwijania działalności gospodarczej lub wspierania współpracy między przedsiębiorcami z branży turystycznej a trzeciego z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego lub wzmacnianie kapitału społecznego.
 
Każdego dnia szkolenia prowadząca w sposób szczegółowy omówiła zasady ubiegania się o wsparcie  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w tym przedstawiło kto może się ubiegać o przyznanie pomocy, na jakich zasadach, jak wygląda sposób oceny i wyboru wniosków. W kolejnej części spotkania omówiła formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, w a przypadku szkolenia o tematyce podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej – także formularz biznesplanu.
 
Wszystkie dni szkoleń cieszyły się bardzo dużą popularnością, w sumie w szkoleniach wzięło udział 85 osób. Z uwagi na tak duże zainteresowanie szkoleniami pracownicy biura LGD Ziemia Bielska postanowili zorganizować dodatkowe warsztaty z przygotowania biznesplanu dla osób planujących podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą.
 
Galeria zdjęć z wydarzenia znajduje się tutaj.