"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi
30.06.2017.

 
Międzynarodowe warsztaty na temat ubóstwa i wykluczenia na wsi

25 czerwca – 27 czerwca LGD Ziemia Bielska wzięło udział w Międzynarodowych Warsztatach nt. ubóstwa i wykluczenia na wsi organizowanych przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Krakowie przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie oraz międzynarodową organizacją PREPARE (Partnership for Rural Europe).
 
W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób z różnych europejskich krajów, w tym Łotwy, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Słowenii, Serbii, Czech, Gruzji, Danii, Węgier i Polski. Podczas warsztatów obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
 
Pierwszego dnia warsztatów uczestnicy podzielili się doświadczeniami z zakresu ubóstwa i wykluczenia na wsi, duża uwaga poświęcona była starzejącemu się społeczeństwu, wyludnianiu się wsi, imigrantom, bezrobociu,  w tym bezrobociu osób niepełnosprawnych. 
 
Drugi dzień poświęcony był prezentacji inicjatyw dążących do rozwiązania problemów wykluczenia oraz opracowaniu praktycznych rozwiązań i rekomendacji. W związku z tym organizatorzy spotkania zorganizowali trzy wizyty studyjne. 
 
W pierwszej kolejności odwiedzono Spółdzielnię Socjalną Przystań w Raciechowicach. Spółdzielnia jest przykładem dobrze prosperującego przedsiębiorstwa społecznego, które zostało założone przez Urząd Gminy Raciechowice oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Kwapince. Główna działalność spółdzielni to: przygotowywanie posiłków dla dzieci i młodzieży lokalnych szkół, sprzedaż posiłków dla innych osób (we współpracy z GOSP), utrzymanie porządku w szkołach i UG w Raciechowicach, prowadzenie pensjonatu, a także usługi cateringowe. Produkty do kuchni pochodzą z terenu gminy – od lokalnych rolników i lokalnych przetwórców oraz z okolicznych sklepów. Stanowi ona dobry przykład promocji lokalnych produktów a także przykład integracji społeczności lokalnej oraz organizacji lokalnych. 
 
W drugiej kolejności uczestnicy odwiedzili kolejną spółdzielnię socjalną pn. Kuźnia Smaku założoną przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czasławiu. Głównym celem spółdzielni jest promowanie regionu i jego bogatej tradycji za pomocą tradycyjnych produktów spożywczych z warzyw i owoców, prosto od rolnika a także wyrobów miejscowych artystów i rękodzielników. 
 
W ostatniej kolejności uczestnicy poznali Stowarzyszenie Grupa Odrolnika. Jest to przykład innowacyjnej przedsiębiorczości wśród rolników, w ramach sprzedaży bezpośredniej ekologicznych produktów rolnych z małych i rodzinnych gospodarstw rolnych. Promocja lokalnych produktów zarówno wśród klientów jak i turystów, przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru. Doprowadziło to do stworzenia oferty sieciowych produktów turystycznych. Stowarzyszenie Grupa Odrolnika pokazuje jak można zapobiec problemowi ubóstwa i wykluczenia wśród drobnych producentów rolnych, kierując się zasadami zrównoważonego oraz wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
 
Oprócz polskich przykładów walki z ubóstwem i wykluczeniem na wsi uczestnicy mogli poznać dobre praktyki z innych krajów: Węgier, Serbii, Danii i Gruzji.