"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Wyniki 14/2018
14.12.2018.
Wyniki naboru nr 14/2018


Podejmowanie dziaĹ‚alnoĹ›ci gospodarczej -  P1. PrzedsiÄ™biorczość przyszĹ‚oĹ›ciÄ… - oferta usĹ‚ug turystycznych oraz usĹ‚ug czasu wolnego

Lista operacji zgodnych z ogĹ‚oszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR - opublikowana dn. 14.12.2018
Lista operacji wybranych do dofinansowania - opublikowana dn. 14.12.2018
Lista operacji niewybranych do dofinansowania - opublikowana dn. 14.12.2018