"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Wyniki 19/2018
14.12.2018.
Wyniki naboru nr 19/2018


Wzmacnianie kapitału społecznego -  P10. Razem moĹźemy więcej – integracja, kompetencje, kapitał społeczny

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy i zgodnych z LSR - opublikowana dn. 14.12.2018
Lista operacji wybranych do dofinansowania - opublikowana dn. 14.12.2018
Lista operacji niewybranych do dofinansowania - opublikowana dn. 14.12.2018