"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na krajowy projekt współpracy
05.06.2019.
 
Z przyjemnością informujemy, że 05 czerwca 2019 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pt. Stacja Regeneracja. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Promocja partnerskich obszarów LGD poprzez budowę wspólnego produktu turystycznego.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Stacja Regeneracja” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Promocja partnerskich obszarów LGD poprzez budowę wspólnego produktu turystycznego. Przewidywane wyniki operacji: 1 zrealizowany projekt współpracy.