"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Podpisanie umowy o przyznanie pomocy na międzynarodowy projekt współpracy
30.07.2019.

Z przyjemnością informujemy, że 30 lipca 2019 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pt. From traditional skills to nowadays sustainable rural tourism products / Od tradycyjnych umiejętności do  współczesnych zrównoważonych produktów w obszarze turystyki wiejskiej. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru za pomocą 5 wyjazdów studyjnych do krajów partnerskich oraz organizacji 1 wyjazdu studyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „From traditional skills to nowadays sustainable rural tourism products / Od tradycyjnych umiejętności do  współczesnych zrównoważonych produktów w obszarze turystyki wiejskiej" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru za pomocą 5 wyjazdów studyjnych do krajów partnerskich oraz organizacji 1 wyjazdu studyjnego na obszarze LGD Ziemia Bielska. Przewidywane wyniki operacji: 1 zrealizowany międzynardowy projekt współpracy.