"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Dwa regiony, wspólne dziedzictwo
26.06.2020.

 

  

Z przyjemnością informujemy, że 26 czerwca 2020 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu Dwa regiony, wspólne dziedzictwo z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.

 

✓ Partner wiodący; OZ "Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov"  

 

✓ Partnerzy projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

 

✓ Opis projektu Projekt zakłada szeroką promocję walorów pogranicza polsko-słowackiego poprzez wydanie wysokiej jakości materiałów promocyjnych - folderu oraz gry memory. Ponadto w ramach projektu przygotowane zostaną interkatywne mapy oraz aplikacja mobilna, która w przyjazdny użytkownikowi sposób zaprezentuje walory dziedzictwa loklanego pogranicza. 

 

✓ Cele projektu: wspólna i skoordynowana promocja dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. 

 

✓ Cele szczegółowe:

1) umożliwienie potencjalnym użytkownikom aktywnego poznania obszaru pogranicza poprzez opracowanie interaktywnych map i aplikacji mobilnej 

2) stworzenie trwałych narzędzi promocyjnych dostosowanych do odbiorców w każdym wieku (folder, gra memory) 

3) promocja lokalnych twórców 

 

✓ Okres realizacji: styczeń 2021 - październik 2021

 

✓ Wartość projektu: 85 971,97 €

 

✓ Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 73 076,17 €