"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Budowanie potencjału NGOs - podpisanie umowy
20.07.2020.

 

 Z przyjemnością informujemy, że 20 lipca 2020 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego pt. Budowanie potencjału NGOs. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: u możliwienie sprawniejszej  realizacji  działań  statutowych  piętnastu  organizacji  pozarządowych z terenu LGD Ziemia Bielska. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Budowanie potencjału NGOs” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: u możliwienie sprawniejszej  realizacji  działań  statutowych  piętnastu  organizacji  pozarządowych z terenu LGD Ziemia Bielska. Przewidywane wyniki operacji: wsparcie 20 organizacji pozarządowych świadczących usługi dla społeczności.