"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej - podpisanie umowy
23.06.2020.

 

 Z przyjemnością informujemy, że 23 czerwca2020 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego pt. Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: Aktywizacja mieszkańców LGD Ziemia Bielska poprzez realizację dziewięciu zadań. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Aktywni Mieszkańcy Ziemi Bielskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: Aktywizacja mieszkańców LGD Ziemia Bielska poprzez realizację dziewięciu zadań. Przewidywane wyniki operacji: organizacja 23 działań z zakresu wzmacniania kapitału społecznego.