"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Zarzad
28.06.2016.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia


Pan Marian Trela
 Prezes
Pan Artur Beniowski
 Wiceprezes
Pan Janusz Pierzyna
 Wiceprezes
Pan Jacek Kaliński
 Skarbnik
Pan Janusz Zemanek
 Członek Zarządu
Pan Paweł Zemanek
 Członek Zarządu
Pan Marian Błachut
 Członek Zarządu
Pan Grzegorz Szetyński
 Członek Zarządu
Pan Radosław Ostałkiewicz
 Członek Zarządu
Pan Józef Caputa
 Członek Zarządu