"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Informacje dla wnioskodawców
15.12.2021.
Przypominamy, że termin składania wniosków mija w dniu 22.12.2021 r. o godz. 15:30. Zaznaczamy, że w celu przyjęcia wniosku konieczne jest zweryfikowanie ilości załączników oraz potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii dokumentów, co wydłuża czas rejestracji wniosku. Zalecamy więc, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia naboru. 
 
Aby usprawnić przyjmowanie wniosków przedstawiamy ważne informacje dotyczące składanej dokumentacji:
 
1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.

2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wpięty np. w skoroszycie (w formie umożliwiającej w razie konieczności wyjęcie poszczególnych dokumentów).

3. Załączniki nie powinny być zszyte zszywaczem, utrudnia to proces skanowania dokumentów. 
 
4.  Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku "Informacje o załącznikach".

5. Wszystkie dokumenty (oryginały i kopie) muszą być przedłożone w jakości wydruku/ kserokopii umożliwiającej ich odczytanie.

6. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem na ich kopii. Brak oryginałów w momencie składania wniosku nie pozwoli na ich potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD.

7. Wszystkie pola, które powinny pozostać puste we wniosku należy uzupełnić zgodnie z odpowiednią instrukcją do wniosku lub biznesplanu.

8. Z uwagi na zgłaszane trudności z wypełnieniem wniosku sugerujemy wypełnienie go przy użyciu programu MS Excel.

9. Przypominamy o konieczności uzupełnienia wniosku o odpowiednie wskaźniki produktu i rezultatu. Znajdują się one np. w dołączonym do każdego ogłoszenia o naborze załączniku pt. "Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki".
 
Uwaga! Informacje na temat świadczenia doradztwa przez pracowników LGD
08.12.2021.
W związku z trwającymi naborami wniosków oraz zważywszy na aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o czasowym zawieszeniu doradztwa osobistego w biurze LGD.
Od dnia 1.12.2021 r. doradztwo świadczone będzie wyłącznie w trybie on-line, po wcześniejszej rezerwacji terminu z pracownikiem biura, lub drogą telefoniczną pod nr telefonu: 607 636 691.
 

 
Ogłaszamy nabory wniosków
24.11.2021.
Z przyjemnością informujemy, że dzisiaj (24 listopada 2021 r.) ogłosiliśmy nabory wniosków z zakresu podejmowania działalności gospodarczej. Ogłoszenia o naborach wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami znajdują się w Panelu Wnioskodawcy w zakładce Aktualne nabory.

Wnioski będą przyjmowane w terminie 09-22 grudnia 2021 r., wszelkich informacji udziela Biuro LGD Ziemia Bielska.
 
Zaproszenie na warsztaty - przygotowanie biznesplanu
18.11.2021.
Zapraszamy na warsztaty z przygotowania biznesplanu - dedykowane osobom, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.
Można wybrać jeden z dwóch sposobów uczestnictwa:
 
stacjonarnie - 25.11.2021 r. o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach (dawny Dom Kultury w Pisarzowicach). Uwaga! Limit miejsc - 20, decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie w pełnym reżimie sanitarnym.

 
on-line - 29.11.2021 r. o godz. 9.00, przy użyciu narzędzia MS Teams.
 
Zaproszenie na szkolenie
16.11.2021.
Zapraszamy na szkolenie przed naborami wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 
Szkolenie zaplanowaliśmy w dwóch formułach:
W trybie stacjonarnym, 23.11.2021, o godz. 9.00, w Gminnym Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, ul. Św. Floriana 26 (dawny Dom Kultury w Pisarzowicach) 
(Uwaga! Limit miejsc - 20 osób, decyduje kolejność zgłoszeń! spotkanie będzie prowadzone w pełnym reżimie sanitarnym) 
Lub 
W trybie on-line, 24.11.2021 o godz. 9.00 Spotkanie przy użyciu Microsoft Teams.
 
Szkolenie, prowadzone przez pracowników biura, będzie obejmować:
- terminy i zasady składania wniosków, 
- dokumentacja aplikacyjna i niezbędne załączniki,
- procedura oceny wniosku,
- zobowiązania wynikające z umowy.
UWAGA! Nie ma potrzeby zapisywania się na oba szkolenia - dotyczą one tej samej tematyki, tryb on-line przewidzieliśmy dla osób, które nie mogą wziąć udziału w spotkaniu w trybie stacjonarnym.  
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 11 - 15 z 278