"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Zaproszenie na webinarium
27.08.2020.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zaprasza 08.09.2020 r. na Webinarium: „Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - przegląd dostępnych możliwości”
 
KONKURS FOTO STACJA REGENERACJA
06.08.2020.
Do wygrania w ramach konkursu kaski rowerowe  Kross BORAO!
Aby wziąć udział w konkursie należy:
 
1. Wykonać zdjęcie podczas wycieczki rowerowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska w dniach 07.08.2020 – 09.08.2020.
 
2. Na zdjęciu konkursowym mają być widoczne:
a) Uczestnik konkursu, sam lub z max. jedną pełnoletnią osobą towarzyszącą podczas wycieczki rowerowej.
b) Ciekawe miejsce, widok, atrakcja turystyczna, „Stacja Regeneracja” zrealizowana podczas projektu lub ciekawy moment, zjawisko atmosferyczne w artystycznym ujęciu.
 
3. Zamieścić zdjęcie konkursowe w komentarzu pod ogłoszeniem o konkursie na Fanpage-u  LGD Ziemia Bielska w czasie trwania edycji konkursu, wraz ze wskazaniem miejscowości jego wykonania i hasztagiem #konkursfotostacjaregeneracja.
 
4. Zamieścić zdjęcie konkursowe z ustawieniami „Publiczne” na własnym profilu w serwisie Facebook z hasztagiem #konkursfotostacjaregeneracja.

5. Przesłać na adres e-mail organizatora konkursu biuro@ziemiabielska.pl dane osobowe identyfikujące uczestnika konkursu imię, nazwisko, wiek oraz miejscowość zamieszkania wraz z linkiem do konkursowego zdjęcia.
 
6. Polubić profil Facebook Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

 
Nagrody otrzyma pierwsze 50 osób spełniających warunki konkursu.     
 
                REGULAMIN KONKURSU  
 
 
UWAGA :
1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. W konkursie można wziąć udział tylko raz.
3. Za udział w konkursie można otrzymać tylko dwa kaski.
 
 

 
Budowanie potencjału NGOs - podpisanie umowy
20.07.2020.

 

 Z przyjemnością informujemy, że 20 lipca 2020 r. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego pt. Budowanie potencjału NGOs. Celem projektu jaki sobie postawiliśmy będzie: u możliwienie sprawniejszej  realizacji  działań  statutowych  piętnastu  organizacji  pozarządowych z terenu LGD Ziemia Bielska. 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja „Budowanie potencjału NGOs” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Cel zadania: u możliwienie sprawniejszej  realizacji  działań  statutowych  piętnastu  organizacji  pozarządowych z terenu LGD Ziemia Bielska. Przewidywane wyniki operacji: wsparcie 20 organizacji pozarządowych świadczących usługi dla społeczności. 

 
Zaproszenie na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska
08.07.2020.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza na XXXVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, które odbędzie się 16 lipca 2020 roku (czwartek) o godzinie 15:00, w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, Centrum Działań Twórczych w Pisarzowicach, (dawny wiejski Dom Kultury w Pisarzowicach),  43-332 Pisarzowice, ul. Św. Floriana 26.
W przypadku, gdy w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie będzie uczestniczyć co najmniej połowa członków, drugi termin zostaje wyznaczony na godz. 15:15 w tym samym dniu oraz miejscu (zgodnie z § 18 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia).
Zapewniamy zachowanie zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem epidemicznym. 
 
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
08.07.2020.
W związku z chęcią wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą:

Przeliczenia kwot w Strategii na walutę euro po kursie 4 zł, co umożliwi wykorzystanie nadwyżek wynikających z różnic kursowych w nadchodzących naborach wniosków.
Przeniesienia pozostałych środków i ww. nadwyżek z przedsięwzięć, które nie będą już realizowane, na te przeznaczone do realizacji. Związane to jest również odpowiednio z obniżeniem lub podwyższeniem liczby wskaźników w danym przedsięwzięciu. Uzasadnienie planowanych zmian wynika z bieżącej analizy potrzeb mieszkańców, a także z rekomendacji przygotowanej przez Fundację Socjometr.
Ponadto planujemy podnieść wartość wskaźnika WP11, dotyczącego nowego projektu współpracy, a także podnieść wartości niektórych wskaźników tak, aby dopasować je do faktycznie zrealizowanych już projektów.

Wykaz zmian wynikających z przesunięć kwot i wskaźników:
 
Do pobrania:

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 41 - 45 z 278