"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.
Przewidywane wyniki operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.
PANEL WNIOSKODAWCY
PANEL BENEFICJENTA


E-mail:
Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
24.01.2022.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w naszej Strategii, poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne. Aktualizacje te dotyczą kwot i wskaźników w planie działania. Zwiększamy alokację środków dla WP15, WP26 WP31, posługując się oszczędnościami kursowymi z poprzednich naborów oraz innych wskaźników. Planujemy również przenieść kwotę i obniżyć wartość wskaźnika WP23, jako że jego realizacja jest zagrożona poprzez panującą sytuację epidemiczną.
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
18.01.2022.
Informujemy, że LXXXVII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 1/2021 odbędzie się 25 stycznia 2022 roku, o godzinie 8:30 w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams. 
 
Informacja o posiedzeniu Rady LGD Ziemia Bielska
18.01.2022.
Informujemy, że LXXXVIII Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 2/2021 odbędzie się 27 stycznia 2022 roku, o godzinie 8:30 w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams. 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie obecnych i zalogowanych w systemie MS Teams członków Rady oraz wysłanych przez nich wiadomości e-mail, zawierających deklaracje o zachowaniu poufności i bezdyronnosci na skrzynki Biura i przewodniczącego Rady. 
4. Prezentacja wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze 2/2021. 
5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji z uwagi na rozkład grup interesu (dla każdego wniosku oddzielnie). 
6. Dyskusja nad wnioskami z uwzględnieniem uzyskanych wyjaśnień i/lub dokumentów niezbędnych do oceny weryfikacji wstępnej wniosku, oceny zgodności z PROW 2014-2020, oceny zgodności z LSR oraz oceny operacji według kryteriów wyboru operacji. 
7. Wolne wnioski i zamknięcie obrad. 

 
Informacja o posiedzeniu Rady
29.12.2021.
Informujemy, że LXXXV Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 1/2021 pod kątem uzupełnień i wyjaśnień, odbędzie się 5 stycznia 2022 roku, o godzinie 9:00 w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams.
 
LXXXVI Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, dotyczące weryfikacji wniosków złożonych w naborze 2/2021 pod kątem uzupełnień i wyjaśnień, odbędzie się 5 stycznia 2022 roku, o godzinie 12:00 w trybie zdalnym - online, za pomocą narzędzia MS Teams.
 
Życzenia świąteczne
22.12.2021.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 6 - 10 z 278